O Luns, 12 de Maio de 2008, Leandro Regueiro escribiu:
> Somos maioría :) E estamos consensuados :)

Ben, adiciono logo:
mock up:
   1.s.f. maqueta (de interface de usuario)
   2.s.m. prototipo

"Maqueta" é a tradución que dan os dicionarios. A ver se me lembro... como 
erra............ ai, si: agora a ver se asenta e forma substrato.......
>
> Ben, en mensaxes posteriores teremoslle que ir contando ó resto da
> xente como foi a xuntanza, e discutir as cousas internas de trasno,
> como imos facer para nos facer visibles, atopar ós tradutores
> espallados, asociación e todo iso...
Fio adrede, pls.

> Por certo, a ver se me lembro de enviarlle as ideas á outra lista de
> correo que teño unha chea delas, ademais dalgunhas dúbidas e puntos
> que non se tocaron que considero interesantes...
Ibidem.-- 
Best regards
MV

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a