Se esta caracteristica se puidera incorporar á ferramenta de tradución
ideal, penso que viria sendo o mesmo cá lista de traducións erróneas
que tendemos a facer (algo parecido a isto hai nos procesadores de
texto, onde hai unha lista de palabras que cambia automáticamente por
outras). Poderia dar un aviso e todo, para ir corrixindo ó tradutor...

Ata logo,
                   Leandro Regueiro

Responderlle a