Pois iso, que vou entrar a rematar a KDEPIM *BARTANTE* de que me digade que xa 
estades con ela. 

Saudos!

Responderlle a