Boas; dúa de golpe:

*indentar (indentar un parágrafo), non saccionado polo VOLGa. válida? é 
'endentar'?

*implementar, tampouco a sanciona o VOLGa, é válida? 

Saúdos!!

Responderlle a