O Mércores 07 Xaneiro 2009 22:35, damufo escribiu:
> no Grove usase escorregar.
> Escorregar e deslizar, teñen significado diferente. Eu para esa barra
> poida que lle procurase outro nome. Se non me erro esa é o tipo de barra
> que se agranda ou mingua en función do que contén.
> barra adaptable
> barra auto-axustable
Non. É unha barra cunha cousas dentro,que moitas veces vai acarón dun campo de 
selección numérica. Emprégase para cousas como %, volumes, posicionamento en 
vídeos, e cousas á maneira.
-- 
Best regards,
MV

Attachment: pgpLkYJpE6TYr.pgp
Description: PGP signatureResponderlle a