> Seguindo a forma en que se lle chama en "Xdialog" (gauge) eu chamarialle
> "barra de evolución", "indicador(a) de de estado" ou algo semellante.
>
> MB
>
> eu pensaba que se refería a outra cousa respecto desta barra.
> eu adoito chamarlle "barra de progreso", non teño preferencia, barra de
> evolución tamén me gusta.
Tampouco é esa, a ver:
http://docs.kde.org/stable/en/kdebase-runtime/visualdict/visual-dictionary.html#widget-table

É o "slider"/slide bar.

Responderlle a