2009/1/9 damufo <dam...@gmail.com>:
> por que no a partir do volga? eu téñoo en access descargado da páxina da rag

E como fixeches?

Ata logo,
                     Leandro Regueiro

Responderlle a