O Luns 12 Xaneiro 2009 13:22, Leandro Regueiro escribiu:
> > como parte do esforzo en QA (que habemos mellorar en canto teña algo de
> > tempo, a ver se para febreiro), acabo de trocar todas as traducións de
> > "preview" de "antever" a "vista preliminar"/"previsualizar".
>
> Ola, xa que estamos penso que podiamos falar de se "previsualización"
> é aceptable como sinónimo de "vista preliminar".
Penso que si, polo menos ás veces utilízoa (pero as menos das veces).
-- 
Best regards,
MV

Attachment: pgpmUA1DVaxLt.pgp
Description: PGP signatureResponderlle a