Olá,

pois teño unha mensaxe que é 
#. i18n: file: solid-actions-edit.ui:73
#. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, TlSolidPredicate)
#: rc.cpp:21
"Predicate:"

O programa é o módulo do centro de control para a configuración de accións de 
solid.

Teño entendido que en programación "predicate" é algo moi específico do 
estilo:
( define lambda (x y z)
    (if (trasnop)
      y
      z)
)

onde trasnop (ou trasno?) sería un predicado.

Suxestións?
-- 
Best regards,
MV

Attachment: pgpn1CSQYyuTk.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a