Polo que dis, está relacionado co que se explica nesta páxina: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Branch_predication , que fai referéncia a 
http://en.wikipedia.org/wiki/Predicate_logic, que na única tradución a unha 
língua romance (o francés) utiliza tamén a palabra "prédicat", polo que asumo 
que seria seguro asumir como tradución "predicado".

XoséOn Martes 13 Xaneiro 2009 21:32:20 Marce Villarino wrote:
> Olá,
>
> pois teño unha mensaxe que é
> #. i18n: file: solid-actions-edit.ui:73
> #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, TlSolidPredicate)
> #: rc.cpp:21
> "Predicate:"
>
> O programa é o módulo do centro de control para a configuración de accións
> de solid.
>
> Teño entendido que en programación "predicate" é algo moi específico do
> estilo:
> ( define lambda (x y z)
>     (if (trasnop)
>       y
>       z)
> )
>
> onde trasnop (ou trasno?) sería un predicado.
>
> Suxestións?

Responderlle a