Resumindo, ó meu modesto modo de ver como aprendiz de programador

A lóxica de predicados é a que corresponde, por exemplo, a un bucle "if",
dada certa condición, facer tal cousa, de aí (deduzco eu) cada condición é
un "aserto" ou "proposición" máis concretamente entendo que un "aserto" será
"unha condición (ou proposición) cumplida".

Os que teñen máis practica e saber en programación que me corrixan.

http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=L%C3%B3gica_de_predicados

Xa que falamos dun termo moi específico de programación, probablemente
teñamos que pensar nun sinónino ou unha metáfora máis nídia para un usuario
basico e a verdade é que non se me ocorre ningunha.

MB

Responderlle a