O Venres 02 Xaneiro 2009 19:05, Miguel Branco escribiu:
> # ARTIGOS E PRONOMES
> *ésta/éste > este/esta [1]
Feito
-- 
Best regards,
MV

Attachment: pgpMeYPa7QrM6.pgp
Description: PGP signatureResponderlle a