> Cando "Remote" se refire aun mando a distancia que tradución suxerides?
>
> Remote not available
> Remote command list:
> Remote GQview not running, starting...
>  -r, --remote send following commands to open window
> -rh,--remote-help print remote command list
> etc...

Supoño que "remoto" valería pra os casos de adxectivo (2º, 3º e 5º caso)

No primeiro dos casos, eu buscaría o substantivo ao que se refire e incluiríao 
na cadea.

No cuarto caso coido que non haberías de traducir "remote" (así coma o 
primeiro "remote" do 5º caso)

Un saúdo!

Responderlle a