Dende logo, xa non pensaba en traducir os primeiros "--remote" que son as
ordes completas, esas duas cadeas pertencen a "valid options are:" hai
moitas máis dese tipo como ".-f, --fullscreen start in full screen mode"
onde tampouco ei traducir a primeira parte "-f, --fullscreen".

A dúbida máis importante que teño é si é correcto/convinte empregar "Mando a
distancia", "Mando remoto" ou algunha outra expresión que teñades empregado
xa.

MB

Responderlle a