> A dúbida máis importante que teño é si é correcto/convinte empregar "Mando
> a distancia", "Mando remoto" ou algunha outra expresión que teñades
> empregado xa.

O de "mando a distancia", "mando remoto" (esta sóame algo rara) ou mesmo 
"control remoto" dependerá do contexto, en concreto do substantivo ao que 
acompañe "remote". E se non está presente o substantivo, terás que averiguar a 
cal fai referencia. De todos xeitos, non sei se "remote" non terá funcións de 
suxeito ou algo (aparte dos casos onde se elude o substantivo porque imaxino 
será evidente).

Responderlle a