Sabede se está alguén a traducir esta aplicación? En caso negativo,
gustaríame traducila, pero necesitaría unhas breves instrucións dos que
traducides gnome para saber como actuar (obter o pot e como subir despois a
tradución).

Responderlle a