>>> Ola, estiven mirando no open-Tran as diferentes traducións para "ban":
>>>
>>> Bloquear
>>> Desterrar
>>> Expulsar
>>> Excluír
>>> Vetar
>>>
>>> Tamén sonde interese as traducións para "kick":
>>>
>>> Botar
>>> Expulsar
>>>
>>> Tendo en conta que en moitos sitios se usan tanto "kick" coma "ban"
>>> haberia que ter diferentes traducións para os dous. "ban" é moito mais
>>> restritivo ca "kick".
>>>
>>> A miña escolla persoal seria logo "kick"="expulsar" e
>>> "ban"="desterrar", pero estaria ben saber a vosa opinión sobre o tema.
>>
>> En #irc:
>>
>> kik → "patada", "couce", "expulsar", "botar"
>>
>> ban → "bloquear", "excluir", "vetar"
>
> engado:
> seguindo co #irc
>
> as veces dase o caso de ordes kik/ban, que son unha combinación de 1º
> expulsar e despois bloquear xa que hai clientes que cando se bloquea a un
> usuario non é expulsado e este permanece na canle, e só cando sae xa non
> pode volver a entrar.


Primeiro, non se é porque é culpa do programa que usades para ler o
correo ou se é porque así vos resulta máis cómodo ler o correo, pero
penso que é mellor responder despois da mensaxe orixinal porque se van
lendo as mensaxes orixinais a medida que baixas cara as respostas.

Penso que "desterrar" inclúe a necesidade de "expulsar". Non me dera
conta de que isto tamén se usa no IRC.

Ata logo,
           Leandro Regueiro

Responderlle a