mvillarino escribiu:
Bon día,

Referente ao formato do ficheiro de glosario que garda o Lokalize,
comentado haberá un mes ou así, onde resultaba que o tbx de Lokalize
non podía ser aberto por outras ferramentas a causa duns erros na
cabeceira: esta é a resposta de Shafforostoff ao informe de erro
enviado no seu día.


---------- Forwarded message ----------
From: Nick Shaforostoff <shafff@[<g><g><g>>
Date: 2009/5/8
Subject: [Bug 183769] Glossary XML validation errors
To: mvillarino@[<g><g><g>]


https://bugs.kde.org/show_bug.cgi?id=183769

--- Comment #1 from Nick Shaforostoff <shafff ukr net>  2009-05-08 01:34:28 ---
i fixed all errors except for

XCS Adherence Errors
   UNKNOWN EXCEPTION: java.io.FileNotFoundException: Entity could not be
resolved:
 PUBLIC: 'SYSTEM "TBXDCSv05b.xml"'
 SYSTEM: '/home/mouro/Documentos/Gnome%20Commander/SYSTEM "TBXDCSv05b.xml"'
 BUILT IN: NONE

--
Configure bugmail: https://bugs.kde.org/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You reported the bug.


Daquela, xa vai? ou o erro que queda é importante?

Responderlle a