2009/5/15 damufo <dam...@gmail.com>:
> Boas teño unha serie de dúbidas, algunha idea?
>
> Config settings
> Confoiguración básica?
> Configuracións básicas?
> en plural ou singular?
> pt. Configurações Básicas
> es. Configuración básica.

"Opcións de configuración"


> Unexpected: Can't read the file pointer offset.
> Inesperado: Non foi posibel ler o punteiro de paso do arquivo.??
>
> pt. Inesperado: Não foi possível ler o desfasamento do cursor do ficheiro
> (File pointer offset)
> pt br. Inexperado: Não foi possível ler o ponteiro de passo do arquivo.
> es. NO ESPERADO: No se puede leer el offset del indicador.

En principio "inesperado" porque "prematuro" non lle acae moito.

> Collation ->
> subconxunto de caracteres?
>
> es. Variación, subconjunto, distribución, del conjunto de
> caracteres (http://lists.mysql.com/mysql-es/1630)

Isto habia tempo que non o via. Nin idea, pero algo tiña que ver ca
codificación...


> charset ->
> conxunto de carateres?
> catálogo de caracteres?

No glosario de Trasno.

> script -> secuencia (de ordes)?

No glosario de Trasno.

Ata logo,
                     Leandro regueiro

Responderlle a