> Estamos a algo así como un mes da publicación de KDE 4.3.0 Como
> comprobaríades de consultar l10n.kde.org, desta volta produciuse unha
> grande baixada no número de traducións completas nos módulos centrais
> de kde; a causa, como xa se anunciou no seu día, débese a que se
> xuntou dunha banda un forte incremento na cantidade de mensaxes, e
> aliás que non hai tanto tempo dispoñíbel para traducir.
> De feito, a día de hoxe, as únicas modificacións nos módulos kde*
> foron feitas en kdepim (por Xosé) e en kdepimlibs (creo que Xosé e eu
> con correccións de ortografía), kdelibs e kdebase (eu, ortografía).
>
> Polo tanto, quen queira colaborar nos módulos kde* pode facelo, coa
> excepción dos comentados no parágrafo anterior, as achegas serán
> entregadas ao repositorio sen máis que unha revisión moi por riba e
> que pasen as verificacións da entrega.

Eu xa rematei cos exames ata setembro, e pódome adicar a traducir kdegames. Se 
iso vou comezando. É a primeiravez que traduzo para KDE. Algunha indicación 
importante? A quen/que lle mando os PO?

Responderlle a