Pois que despois dun «complicado» anovamento de Lenny a testing (si,
son Debianita), que non foi posíbel complicar por todo tipo de
dificultades, estarei «un pouco» AFK durante un tempo non determinábel
por antecipado.

Manda carallo! O que é facerse vello!

Responderlle a