O Martes 23 Xuño 2009 17:53:56 Miguel Bouzada escribiu:
> http://en.wikipedia.org/wiki/Endianness
> http://es.wikipedia.org/wiki/Big-endian
>
> Exactamente busco "Invert endiannes" en sane-backends estamos referindonos
> a probas de exploración.
>
> Algunha suxestion?

Eu traduciríao como "Inverter a orde dos bytes".

Saúdos

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

  • Endianness Miguel Bouzada
    • Re: Endianness Tomás Teijeiro Campo

Responderlle a