2009/6/23 Karl García Gestido <karlgg...@opengea.org>:
> O Martes 23 Xuño 2009 12:18:22 Miguel Bouzada escribiu:
>> É correcto en galego empregar o dobre "o" en "retículas booleanas",
>> "números booleanos" ou debe ser cunha soa "o"?
>>
>> E o plural "booleano/as" ou "bo(o)leans"?
> n -> ns, supónse
>
> En canto ao dobre o... por que non? como palabra adoptada doutro idioma.

Eu penso que o do dobre oo se debería manter. Pero estas cousas mellor
que as discutan xente con coñecementos de lingüista.

Ata logo,
                  Leandro Regueiro

Responderlle a