> > De seguro non podería asistir do 18 ao 25 (ambas incluídas). Pero é pouco
> > probable que poida asistir igual (fisicamente). Habería posibilidade de
> > utilizar (se se aproban) sinaturas dixitais para esta asemblea?
>
> como hai polo menos tres persoas que teñen que firmar _físicamente_ o
> estatuto nesa asamblea fundacional, pois logo ten que ser presentado na
> Xunta polo presidente electo da asamblea fundacional en espera de ser
> aprobado....
>
> NON, esa asemblea é presencial.
>
> non sendo que fagamos a asemblea virtualmente e logo un vaia recollendo
> signaturas de quen se elixira para a directiva. Francamente...

Daquela procurarei ir fisicamente (malo será). Xa se decidiu o lugar?

Responderlle a