> ------------------------------------Votacións-----------------------------
>
> 1. Cargos na directiva:
> d. 1 presidente, 1 secretario, 1 tesoureiro e vogais nomeados a vontade polo
> presidente para delegar funcións, nomeables en calquera momento


> ++++++++++++++++++++++
> 2. Tipo duración dos cargos
> a. iguais para o  presidente e o resto da directiva


> ++++++++++++++++++++++
> 3. Tempo de duración dos cargos
> c. outro (se 2.b especifica cómo)
duración de dous anos


> ++++++++++++++++++++++
> 4. Método de elección:
> f. a asamblea vota persoas individualmente. As persoas máis votadas entran na
> directiva, tantas persoas coma cargos. Unha segunda volta elixe o presidente.
> O presidente asigna cargos entre os que máis votos recibiran na primeira
> volta.


> ++++++++++++++++++++++
> 4.  Aprobación de actas
> b. na seguinte sesión ó comezo


> +++++++++++++++++++++++
> 5. Pódese votar en sesión ordinaria vía electrónica sempre que se empregue un
> método de identificación do votante (lease chave de cifrado ou como se diga)?
> a. si


> Tamén en sesión extraordinaria?
> a. si (persoalmente non a recomendo > aquí elíxese á directiva)

Pero só con total seguridade, e con confirmación posterior por parte
da persoa (teléfono ou o que sexa). Para aumentar a participación.

> ++++++++++++++++++++++++> -----------------------------------Datas Asemblea--------------------------
> 18 Xull, Sab
> 19 Xull, Dom
> 25 Xull, Sab
> 26 Xull, Dom
> ou outras, vós diredes

Se pode ser o 18Xull para arranxalo canto antes, pero en principio
dame absolutamente igual.

Ata logo,
           Leandro Regueiro

Responderlle a