O Mércores, 22 de Xullo de 2009 21:42:36 Miguel Branco escribiu:
> Ok,
>
> o que si, vixo que hai un paquete en kdebase con case 700 cadeas (plasma-
> engine_weather): queres que o faga ou voume á kde-edu e kdegames?

Fai fai (é _moi_ complicado, para acabar de Pemán)

Responderlle a