> > 3. Propoño a primeira semana de setembro para a Asemblea constituínte
>
> É moi tarde. Ademais xusto as dúas primeiras semanas de setembro teño
> exames.

Ídem.

Responderlle a