> V. En resumo, que método propoñedes? (Dani, Xosé, podedes omitir este paso)

A opción de elixir  un presidente, e este elixir o seu equipo é unha opción 
coa que non estaba dacordo ao principio, pero que sempre e cando o equipo sexa 
ratificado pola asemblea, vexo como a opción máis axeitada para a asemblea 
(mantén en todo momento o poder) e para a directiva (o equipo, ao ser elixido 
persoalmente polo presi, imaxino terá grandes posibilidades de traballar con 
comodidade).

Responderlle a