Aqui tedes un script trapalleiro que fixen para xuntar os erros por
ficheiro do que procede a cadea. O modo de uso é copiar tódolos erros
que vos envio/enviei nun ficheiro de texto, e despois executar o
script seguido polo nome do ficheiro. O script hai que executalo dende
o mesmo directorio no que está o ficheiro. Unha vez acabada a
execución teredes un ficheiro erros_clasificados.txt no cal as liñas
xa estarán ordenadas e poderedes ir revisando ficheiro a ficheiro.

Xa sei que non é para botar foguetes, pero évos o que hai.

Ata logo,
          Leandro Regueiro
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: UTF-8 -*-
#
# Copyright © 2009 Leandro Regueiro Iglesias
#
#This program is free software: you can redistribute it and/or modify
#it under the terms of the GNU General Public License as published by
#the Free Software Foundation, either version 2 of the License, or
#(at your option) any later version.
#
#This program is distributed in the hope that it will be useful,
#but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
#GNU General Public License for more details.
#
#You should have received a copy of the GNU General Public License
#along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#
#----------------------------------------------------------------------
#
#Este é un programa de software libre e, xa que logo, vostede pode 
#redistribuílo e/ou modificalo consonte os termos establecidos na licenza 
#pública xeral de GNU segundo a súa publicación pola Free Software Foundation. 
#Pode escoller a versión 2 da licenza ou, se prefire, calquera outra versión 
#posterior.
#
#Este programa distribúese coa esperanza de que resulte útil, se ben NON TEN 
#NINGUNHA GARANTÍA, nin sequera a garantía implícita de COMERCIABILIDADE ou 
#IDONEIDADE PARA UN DETERMINADO FIN. Para obter información máis detallada 
#pode consultar a licenza pública xeral de GNU.
#
#Dáse por sentado que recibiu unha copia da licenza pública xeral de GNU xunto
#con este programa. Se non for así, vexa <http://www.gnu.org/licenses/>.

import os, sys

if __name__ == "__main__":
  if (len(sys.argv) < 2):
    print ("Usage: ./script.py ficheiroErros")
    exit(0)
  else:
    dic = {}
    temp = []
    prox = ""
    
    #usar prox como clave
    f = open(os.getcwd() + "/" + sys.argv[1])
    for line in f.readlines():
      if line != "\n":
	      temp = line.replace("\n", "").split("  | ")
	      prox = temp[2]
	      if prox not in dic.keys():
	        dic[prox] = []
	      dic[prox].append(line)
	  f.close()
    
    f = open(os.getcwd() + "/erros_clasificados.txt", "w")
    lista = dic.keys()
    lista.sort()
    f.write("\n\n")
    for ficheiro in lista:
      for cadea in dic[ficheiro]:
        f.write(cadea)
        f.flush()
      f.write("\n\n")
      f.flush()
    f.close()
Responderlle a