Ola,
teño varias dúbidas.

Non se poden designar como socios honorarios a aqueles que traduciron
ou axudaron no pasado, tal como está redactado.

Nunha liña aparece "atenderas" en vez de "atender as".

Tende a usarse moito o de "soster" e "sostemento" cando penso que
igual é máis claro usar "manter" e "mantemento".

Que é iso de "directiva xeral", en que se diferencia da directiva da asociación?


Ata logo,
                   Leandro Regueiro

Responderlle a