O nome completo é X Window System que, na Wikipedia se describe como sistema 
informático ou como protocolo de rede. O certo é que parece que funciona como 
servizo, mais non estou seguro de se o é estritamente.

En calquera caso, parece que sexa masculino. En castelán colleríase "as X" por 
referencia á letra - pero iso semella incorrecto.

Polo tanto, parece máis acaído "o sistema [de xanelas] X", non?

Xosé


O Xoves, 8 de Outubro de 2009 09:47:41 Fran Diéguez escribiu:
> Reitero,
> 
> "o servidor X"

Responderlle a