[...ou come antes ou come despois]

Out 07 20:32:03 <leandro>    marce
Out 07 20:32:07 <leandro>    que controla de cartos
Out 07 20:32:16 <jchaves>    nomear tesoureiro en ausencia non sei se me 
convence
Out 07 20:32:16 <leandro>    entrou no da tradución traducindo o kmymoney
Out 07 20:32:17 <damufo>    Penso que como tesoureiro faríao moito mellor 
marce 
eu non teño experiencia
Out 07 20:32:20 <miguelbranco> tesoureiro? a min acáeme, non sei a el 
Out 07 20:32:25 <leandro>    para levar a contabilidade da asociación de 
veciños

Vaia memoria!.

Non teño impedimento en actuar como tesoureiro.

Cousas imprescindíbeis:

-C/C (conta corrente), é preciso xuntarse para isto (para as sinaturas 
autorizadas) o cal vai complicarme moitísimo o asunto.
-Sinatura da FNMT
-Acceso web a esa conta, a ser posíbel permitindo a exportación de estados no 
formato definido no Caderno 43 da AEB. Vaaaaaale: tamén serve ofx.

-É recomendábel ter cotas. Os bancos cobrar un pico por domiciliar o pagamento 
de recibos. Daquela eran uns 2 EUR por recibo, polo que non recomendo 
domiciliar o pagamento. Ea, a facer o ingreso por caixa.

-Descoñezo como está o asunto da factura electrónica, sería recomendábel ter 
información.

-O formato da contabilidade non é trivial: estou a pensar en utilizar ou KMM 
ou Keme (este porque ten o pxc 2008), ou o ... este... vaia memoria teño.... o 
GestiONG ou semellante (caguéntó, como se chamaba este da akademy-es?)
-Desde o momento de ter espazo web proprio, recomendo mirar de ter tamén 
servizo de banco de datos, co propósito de garantir o non perder os datos de 
contabilidade.
Penso que é recomendábel ter tamén a contabilidade en formato papel.

-----> Necesito información: Fiscalidade e presentación de declaracións.

PATRIMONIO(CAPITAL) = ACTIVOS - PASIVOS
INGRESOS - GASTOS = RESULTADO
Res. explotación + Res. financeiro = Res ordinario + Res.extraordinario 
= Perdas e gañancias


Como era isto... xa recordo: Comprar? como que comprar? Non hai un peso!!!!

Responderlle a