marce escribiu:
[...ou come antes ou come despois]

Out 07 20:32:03 <leandro> marce
Out 07 20:32:07 <leandro> que controla de cartos
Out 07 20:32:16 <jchaves> nomear tesoureiro en ausencia non sei se me convence
Out 07 20:32:16 <leandro> entrou no da tradución traducindo o kmymoney
Out 07 20:32:17 <damufo> Penso que como tesoureiro faríao moito mellor marce eu non teño experiencia Out 07 20:32:20 <miguelbranco> tesoureiro? a min acáeme, non sei a el Out 07 20:32:25 <leandro> para levar a contabilidade da asociación de veciños

Vaia memoria!.

Non teño impedimento en actuar como tesoureiro.
siiii!!!!!!!

Cousas imprescindíbeis:

-C/C (conta corrente), é preciso xuntarse para isto (para as sinaturas autorizadas) o cal vai complicarme moitísimo o asunto.
-Sinatura da FNMT
Se estas como autorizado na conta da asociación, co teu certificado debería valer.

-Acceso web a esa conta, a ser posíbel permitindo a exportación de estados no formato definido no Caderno 43 da AEB. Vaaaaaale: tamén serve ofx.

-É recomendábel ter cotas. Os bancos cobrar un pico por domiciliar o pagamento de recibos. Daquela eran uns 2 EUR por recibo, polo que non recomendo domiciliar o pagamento. Ea, a facer o ingreso por caixa.

-Descoñezo como está o asunto da factura electrónica, sería recomendábel ter información.

-O formato da contabilidade non é trivial: estou a pensar en utilizar ou KMM ou Keme (este porque ten o pxc 2008), ou o ... este... vaia memoria teño.... o GestiONG ou semellante (caguéntó, como se chamaba este da akademy-es?)
bulmages
-Desde o momento de ter espazo web proprio, recomendo mirar de ter tamén servizo de banco de datos, co propósito de garantir o non perder os datos de contabilidade.
Penso que é recomendábel ter tamén a contabilidade en formato papel.


-----> Necesito información: Fiscalidade e presentación de declaracións.

PATRIMONIO(CAPITAL) = ACTIVOS - PASIVOS
INGRESOS - GASTOS = RESULTADO
Res. explotación + Res. financeiro = Res ordinario + Res.extraordinario = Perdas e gañancias


Como era isto... xa recordo: Comprar? como que comprar? Non hai un peso!!!!


Responderlle a