O Sábado, 10 de Outubro de 2009 20:50:57 José Manuel Castroagudín Silva 
escribiu:

Eu non son programador, pero imos aló...

> singleton (penso que ha acabar sendo "instancia única")
singleton (btw, o outro día no planet kde un dicía que era mellor evitar 
empregalos)

> make

Se te refires á ferramenta: déixao. Se non, podes empregar compilar (que ven 
sendo o que fan Q/C/Make

> build
construír
> compile
compilar

> tag (como en ctag)(http://ctags.sourceforge.net/ctags.html) (penso que

tag

> Type constructors (construtores de tipo?)

construtor(es) de tipo

> Forward declaration (declaración incompleta/parcial...?)(

Declaración anticipada (cf. «Aprenda C++ como si estuviera en Primero», páx 
39-40, http://mat21.etsii.upm.es/ayudainf/aprendainf/Cpp/manualcpp.pdf)

> 
> Defines (Definicións do/para o preprocesador? non traducir?)
> Includes (traducir? "este programa fai 'includes' ao stdio.h e curses.h",
> por exemplo) (inclusións?? ficheiros incluídos?)
Incluír

Scope: visibilidade


Closure?

Responderlle a