2009/10/18 Leandro Regueiro <leandro.regue...@gmail.com>

> Seria moito traballo conseguir que as roldas apareceran por orde
> cronolóxica?


 Feito. Tiven que cambiar o identificador da lista antiga, xa que ían
ordeados alfabeticamente por identificador.

-- 
  Jacobo Tarrío     |     http://jacobo.tarrio.org/

Responderlle a