A petición do vicepresidente, redactei un anuncio de constitución da 
asociación Proxecto Trasno para difundir. Podedes remitir (ou remitirme as 
direccións ás que facelo) dos GULs que consideredes?. Grazas

Así mesmo engadín na wiki información sobre o mesmo e engadín o estatuto. 
http://trasno.net/trasno:asociacion

As traducións non son totalmente simétricas, o cal non é casual:
.....................................................................................................................................
[Galego]
Celebrouse a asemblea fundacional da "Asociación Cultural para a Galeguización 
de Software Libre Proxecto Trasno"

Logo dun período de valoración e redacción dos estatutos, o Proxecto Trasno 
(www.trasno.net), que traballa dende o ano 2000 na localización de software 
libre ao galego, avanzou na súa constitución como entidade legal. Reunidos en 
Santiago de Compostela a día 17 de Outubro de 2009, acordouse a fundación da 
"Asociación Cultural para a Galeguización de Software Libre Proxecto Trasno" e 
elixiuse a primeira directiva. A nova asociación pretende amparar técnica e 
legalmente a toda a comunidade de localización galega. 

A misión fundamental da asociación será fomentar o galego no software libre, 
realizar e promover a localización de software así como difundir o traballo 
realizado, prestar servizos os que a comunidade de localizadores precise, e 
formar a novos localizadores. Tamén, no campo terminolóxico, a asociación 
pretende recompilar, elaborar e asentar un estándar coherente do galego nas 
novas tecnoloxías. 

[Castelán]
Ha quedado constituida la "Asociación Proxecto Trasno" que amparará la 
localización al Gallego

Reunidos en Santiago de Compostela a día 17 de Octubre de 2009 se ha acordado 
la fundación de la  "Asociación Cultural para a Galeguización de Software 
Libre Proxecto Trasno" y se ha procedido a la elección de su primera 
directiva. La constitución de la asociación es el paso natural en la evolución 
del "Proxecto Trasno" (www.trasno.net) que dese el año 2000 trabaja para 
coordinar los esfuerzos de localización de software libre al Gallego y a 
iniciativa del cual se constituye. La asociación pretende amparar técnicamente 
y representar legalmente a toda la comunidad de localización gallega.

Los objetivos fundamentales de la asociación serán el fomento de la lengua 
gallega en el software libre, realizar y promover la localización de software 
libre, difundir el trabajo realizado, prestar servicios al la comunidad de 
localizadores y formar a nuevas personas en la actividad. Así mismo la 
asociación pretende recopilar, elaborar y asentar un estándar coherente de 
terminología en lengua gallega en el campo de las nuevas tecnologías. 
.........................................................................................

saúdos

Responderlle a