oído cociña, 

déixame pensar como facer; falámolo en breve

Responderlle a