> Compras un libro de actas en calquer libraría (que teña as páxinas numeradas).
> Na primeira páxina, como secretario, escribes:
>
> DILIXENCIA
> Como secretario da ACTrasno fago constar que o día <día> se abre este libro de
> [actas|socios], da ACTrasno, que consta de <#> páxinas numeradas.
>
> En <sitio>, a <data>.
>
> <asinatura>
> <nome>

A ver se atopo a libraría calquera :)

Ata logo,
                    Leandro Regueiro

Responderlle a