2009/10/19 Fran Dieguez <lis...@mabishu.com>:
> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA1
>
> Leandro Regueiro escribiu:
>>> Hoxe en día o uso de "dende" queda circunscrito a pequenas zonas de
>>> Galicia (creo que polo noreste) e certo uso na literatura,
>>> especialmente polos criterios diferencialistas dos nosos clásicos da
>>> Xeración Nós.
>>
>> Pola zona de Touro úsase "dende" bastante. Teño a dúbida de se non
>> será influencia da TVG...
>>
>>
>>> Tanto en castelán como en portugués a preposición estándar, hoxe, é
>>> "desde". A preferencia da RAG é simplemente por ser a maioritaria e
>>> concorrente coas linguas románicas veciñas (tamén o catalán).
>>
>> Eu sempre tendín a usar "dende" porque hai moita xente que ten a
>> dúbida de se "desde" é ou non castelanismo e así aforro problemas,
>> digo traballo :)
>
> Falando con keko esta mañán a súa zona tamén fai uso extensivo na fala e
> escrita de dende.
>
> Toda a miña zona fala e escribe dende, a discusión co meu profesor no
> seu día veu encamiñada por tomarme o que viña nos libros (defensa de
> desde) como algo incambiábel.
>
> Preguntei en Lareta.net para ver o que saco de aí. Pícame a curisidade
> se somos catro monos os que empregamos dende en galego e sentimos como
> algo forzado empregar "desde". Ou se pola contra a maioría da xente
> emprega "desde".

Pola zona de Touro, home o uso non é exactamente o mesmo, pero case
metade e metade...

Ata logo,
                    Leandro Regueiro

Responderlle a