>> Compras un libro de actas en calquer libraría (que teña as páxinas 
>> numeradas).
>> Na primeira páxina, como secretario, escribes:
>>
>> DILIXENCIA
>> Como secretario da ACTrasno fago constar que o día <día> se abre este libro 
>> de
>> [actas|socios], da ACTrasno, que consta de <#> páxinas numeradas.
>>
>> En <sitio>, a <data>.
>>
>> <asinatura>
>> <nome>
>
> A ver se atopo a libraría calquera :)

Que me esquecía, grazas Xosé.

Xa se lle pasará a factura á asociación, tamén.

Ata logo,
            Leandro Regueiro

Responderlle a