> Sigo a ser da idea de que directorio se refire á xerarquía de ficheiros e
> cartafol á metáfora da interface gráfica.
> 
> O directorio /home/eu/Documentos é único
> 
> Documentos, como cartafol, pode aparecer no escritorio, no directorio
>  persoal, nos diálogos de selección de ficheiros,... e, no meu caso, é de
>  cor verde.
> 
> Xosé

Concordo, que se di na Galipedia.

Responderlle a