> > En canto Miguel diga que ten feito o rexistro, cumplimentarei o Modelo
> > 036, e procurarei informarme máis disto.

 Miguel está cun trancazo de 3 pares de *******, non sei se gripe A, B ou Z  
¬¬
A miña intención era ir hoxe ó rexistro (fixen xa o pago das taxas)... así que 
conto que cun bo chute de ibuprofeno poida ir mañá, senón podo terei que mirar 
como facer -- éche o que hai, xa o dixen, m'caghonás leis de Murphy!

Responderlle a