>> Vale. Non sei se isto entra en conflito co que se comentou de publicar
>> as actas en PDF...
>
> ??
> As facturas métense nunha carpeta. Cada ano súmanse os ingresos, réstanse os
> gastos e esa é a contabilidade que se entrega para que a aprobe a asemblea.

Refiriame a se ter as actas en PDF quita o de ter que levar as actas
no libro de actas.

>>>> Ostras! esquecín o libro para o rexistro dos socios! Tiña que ter
>>>> caracteristicas especiais ou vale un libro cas páxinas en branco?
>>>
>>> Vale calquera libro coas páxinas en branco. O que o converte nun libro de
>>> socios/actas é a habilitación na primeira páxina polo secretario e a
>>> numeración das páxinas.
>>
>> Páxinas en branoo pero numeradas? Por outra banda igual o do rexistro
>> de socios era boa idea telo nunha base de datos. Teremos que discutir
>> o tema antes de que vaia eu comprar algo que non facía falta ningunha
>> mercar.
>
> Non sei como é o proceso de rexistrar a base de datos, pero creo que é moi
> sinxelo, que non hai que enviar datos, só dicir que existe.
>
> O secretario certifica, simplemente por ser o secretario, que esa base de 
> datos
> é correcta, e poden existir copias impresas, se se quer.

Haberá que investigalo/interrogar a xente que saiba.

Responderlle a