Esta creo que é unha pregunta aos programadores...

Liña implicada
%s: unknown demangling style `%s'

algunha info:
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/libstdc++/manual/ext_demangling.html
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/comphelp/v8v101/index.jsp?topic=/com.ibm.xlcpp8a.doc/proguide/ref/rkcxxflt.htm

Suxestións ??

-- 
Por favor, non me envíe documentos con extensións .doc, .docx, .xls, .xlsx,
.ppt, .pptx

Calquera documento que non sexa conforme ós estándares internacionais ISO
(ODF -odt, odp, ods etc.-, PDF, ...) hanse enviar directamente ó lixo :/

Podes atoparme en GTalk e máis en jabberes.org e na sala
galpon_min...@conf.jabberes.org

Responderlle a