O Luns, 30 de Novembro de 2009 18:37:07 Antón Méixome escribiu:
> Eu pido un Pootle co proxecto Filezilla para actualizar de saída (que o
> levaba Iván pero o ten abandonado) e un Transifex, ala.

Apoio a proposta.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a