Ola,
envío aquí os TBX que confeccionei a partir de certas axudas que están
no Borrador dunha "Guía de estilo para a localización de software ao
galego" elaborada por Xusto A. Rodríguez Río e Xosé A. Rubal López, e
da guía de estilo elaborada por Iván Méndez López da OSLUDC
http://softwarelibre.udc.es/GuiaEstilo

Attachment: guia_estilo_OSLUDC.tbx
Description: Binary data


Attachment: guia_estilo_xusto_ruibal_nomes_teclas.tbx
Description: Binary data

Responderlle a