Ao final quedan cousas así:

#: data/gtodo.desktop.in.h:1
msgid "Todo list"
msgstr "Tarefas pendentes - ToDo"

#: data/gtodo.desktop.in.h:2
msgid "Todo list tool"
msgstr "Ferramenta para tarefas pendentes"

----
#: src/interface.c:25
msgid "/_ToDo"
msgstr "/_Pendentes"

#: src/interface.c:26
msgid "/ToDo/_New Task List"
msgstr "/Pendentes/_Nova lista de tarefas"

#: src/interface.c:27
msgid "/ToDo/_Open Task List"
msgstr "/Pendentes/_Abrir a lista de tarefas"

#: src/interface.c:28
msgid "/ToDo/_Export to"
msgstr "/Pendentes/_Exportar a"

#: src/interface.c:29
msgid "/ToDo/Export to/html"
msgstr "/Pendentes/Exportar a/HTML"

#: src/interface.c:30
msgid "/ToDo/Export to/task list"
msgstr "/Pendentes/Exportar a/Lista de tarefas"

#: src/interface.c:32
msgid "/ToDo/_Hide or Show Window"
msgstr "/Pendentes/Agochar ou _mostrar a xanela"

#: src/interface.c:34
msgid "/ToDo/_Preferences"
msgstr "/Pendentes/_Preferencias"

#: src/interface.c:35
msgid "/ToDo/_Edit Categories"
msgstr "/Pendentes/Editar as _categorías"

#: src/interface.c:37
msgid "/ToDo/_Quit"
msgstr "/Pendentes/_Saír"

----

#: src/interface.c:247
msgid "gToDo is a small and simple todo list written in gtk+-2.0"
msgstr "gToDo é unha pequena e sinxela lista de tarefas pendentes escrita en
gtk+-2.0"

Responderlle a