O Luns, 21 de Decembro de 2009 23:39:51 Miguel Branco escribiu:
> Neste vanche moitos termos meteorolóxicos. Inda que algunhas tradución son
>  moi dubidosas (i.e fenómenos meteorolóxicos que aquí non se dan), a
>  maioría deberían ser correctos. Espero que che axude.

Pois si, e noutros casos habería que ter un vocabulario galego acarón. 
Persoalmente estou orgulloso do traballo que fixo Miguel ao empregar termos 
como  puvisada, coriscada e demais, que eu nin coñecía.

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a