O Venres, 8 de Xaneiro de 2010 20:43:00 Miguel Branco escribiu:
> 
> anímomen: xa creei a ssh e estou analizando o resto; preguntarei sobre da
> marcha... pero adóptame como coordinador novel (becario) por unha temporada
>  :)

Xa recibín a mensaxes dos sysadmins, nuns días terás a conta, supoño que se 
porá en contacto contigo Nicolas Ternisien ou alguén así.

Por suposto poderás contar coa miña axuda, se estás disposto a admitir 
decalaxes de días nas respostas. Albert e Pino e kde-l10n-doc tamén che han 
ser de moita axuda.

[[[ E aínda que pareza incríbel: é moi útil aprender algo de programación en 
bash ]]]Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a