2010/1/18 Santiago Rodríguez <scoll...@gmail.com>:
> O dos python eggs ven sendo a mesma brincadeira que as "ruby gems".
>
> Python egg  = Ovo de serpe.
>
> No caso de ruby, pode que non se perda moito na traducción, mais "ovos de
> python" queda moi estraño, a non ser que se traduza Python.


"Permite crear Python Eggs, que son paquetes de Python empaquetados en
un sólo archivo para su distribución."

"If you don’t know what a Python egg is, it’s simply a way of
distributing Python packages, similar to RPM. There is also an easy
method of installing them, using easy_install."

"El repositorio está repleto de huevos de Python (Python eggs), que en
realidad son módulos de Python empaquetados con diversa información
como los módulos de los que depende, la documentación relativa al
software o la versión de la que se trata. El enfoque es muy similar al
aplicado por dpkg en Debian o el CPAN en Perl."

"Easy Install is a package manager for the Python programming language
that provides a standard format for distributing Python programs and
libraries (based on the Python eggs wrapper). easy_install is a module
bundled with setuptools, a Third party library meant to enhance the
Python standard library's distutils (Distribution utilities).[1] It is
analogous to RubyGems for the Ruby programming language."

http://www.nandoquintana.com/blog/python-es-cuention-de-huevos-python-eggs

http://mrtopf.de/blog/python_zope/a-small-introduction-to-python-eggs/

http://en.wikipedia.org/wiki/EasyInstall

Python non se pode traducir porque é o nome dunha linguaxe de
programación. E xa digo que o de eggs ven da coña esa de Monty Python:
http://www.youtube.com/watch?v=anwy2MPT5RE

Responderlle a